आमची मुख्य कार्य

Title Description
तंत्रज्ञान विकसन, प्रचार / प्रसार व ई-प्रशासन

Under Construction ....

माहिती संचाचे कोठारघर स्थापन व वितरण

Under Construction ......

राज्याची नैसर्गिक साधन संपत्ती माहिती प्रणाली विकसित करणे

Under Construction ....

रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञान व भौगोलिक माहिती प्रणालीचा तंत्रज्ञानाचा प्रसार करणे.

Under Construction ....